รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง บรรจุใหม่ 3 กรกฏาคม 2560
 
วันที่ 3 กรกฏาคม 2560
 

ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา