โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"
วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จรัญสนิทวงศ์ 85 กรุงเทพมหานคร