โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมกาญจนาธารารีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี