ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ (อาคาร 6) 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

 

โทรศัพท์   02-473-7000

งานบริหารทั่วไป ต่อ 1111

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯ ต่อ 1112 และ 1104

งานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังฯ ต่อ 1105

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1105

งานวินัย และนิติการ ต่อ 1992

ส่งแฟกซ์ 02-466-6539 (งานธุรการ/กองกลาง)

 

E-Maill

person_bsru@hotmail.com

prson.bsru@gmail.com

 

Facebook FanPage

กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คลิก