ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ลำดับ รายการ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลดประกาศ
4 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ  28/11/2560
3 ซื้อวัสดุ 16 รายการ  28/11/2560
2 ซื้อวัสดุ 8 รายการ  28/11/2560
1 ซื้อวัสดุ 6 รายการ 11/10/2560