สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน มีนาคม 2561

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – มีนาคม 2561)         <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน มีนาคม 2561

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – มีนาคม 2561)         <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 


3. สถิติบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

สถิติบุคลากรสายสนับสนุน (ณ 1 ตุลาคม 2557)         <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 


4. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2561)         <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>