กิจกรรม

นวัตกรรมการบริหารจัดการ…

โครงการ "นวัตกรรมการบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกา ยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 20-22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย บ้านรักษ์ดิน ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพิราลัย พ.ศ.2561

งานวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงค์ พ.ศ.2561 วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงค์ (ช่วง บุญนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา         ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศ 2561

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัว 4 ม.ค.61

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...