บุคลากรท่านใดที่ต้องการดูข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ให้แจ้งความประสงค์ เพื่อขอรหัสผ่าน (Password)

โดย

1. ติดต่อสอบถามไปยัง กองบริหารงานบุคคล

2. เจ้าหน้าที่แจ้ง รหัสผ่าน (Password) ให้ทราบ

 
*ควรติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากข้อมูลของท่านเป็นความลับ
 

ขั้นตอนหรือวิธีการ เข้าดูข้อมูลส่วนตัว

1. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน

2. พิมพ์รหัสผ่าน(Password) ที่เจ้าหน้าที่่จัดให้ ในช่อง "รหัสผ่าน"

3. คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

 
* ท่านที่ได้รหัสผ่านแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
เพื่อป้องกันผู้อื่นเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของท่าน