สถิติบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 

สถิติบุคลากรของมหาวิทยาลัย

(เดือนมิถุนายน 2552 - กรกฏาคม 2560)

(คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์)

 
 
สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำเดือนกรกฏาคม 2560
 

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(เดือนตุลาคม 2555 - กรกฏาคม 2560)

(คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์)

 
 
สรุปตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 

สรุปตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557)

(คลิกที่นี้ เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์)