ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556
วันที่ 27ธันวาคม 2555 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา