โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

       
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง
       
 
NEXT