การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
 
 
วันพุธ ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ห้องประชุมดิศ บุนนาค อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา