โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล & สปา จังหวัดระยอง
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
 
   
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559