ประชุมชี้แจงเรื่องการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา