รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) และพนักงานราชการ (บรรจุ 9 มีนาคม 2558)
วันที่ 9 มีนาคม 2558
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14