ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือ การปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 (วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา