ประชุมเตรียมความพร้อมการเปลี่ยน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ต่ำกว่า ป.ตรี ไปเป็นลูกจ้าง
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา