งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
วันที่ 19 มกราคม 2557
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา