ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557
วันที่ 26 ธันวาคม 2556
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา