งานพิลาลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ วันที่ 19 มกราคม 2554